Dây chuyền sản xuất nước đóng chai 1000 lit

Giá: Liên hệ tư vấn

Nước uống đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe, sử dụng nước là nhu cầu thiết yếu. Vì vậy ngành kinh doanh nước uống tinh khiết ngày càng phát triển. Mở cơ sở sản xuất nước đóng bình đóng chai, chủ đầu tư cần dự toán được dung lượng thị trường, bán ra ngày số lượng bao nhiêu ?. Sau đó làm cơ sở lắp đặt dây chuyền sản xuất nước công suất phù hợp.