Điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các “Điều Khoản và Điều Kiện” trước khi truy cập và sử dụng Website này. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong “Điều Khoản và Điều Kiện”, bạn có thể dừng việc truy cập và sử dụng Website. 

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đại Chí (“DAI CHI”) là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện của Website. Có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng. Việc sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này. 

1. Chính sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân.

Chính sách bảo mật được đưa vào liệt kê cùng với các Điều khoản tại đây giúp bạn dễ dàng tiếp cận và tham khảo nội dung hơn. 

 2. Quyền sở hữu trí tuệ. 

Tất cả nội dung, tài nguyên trên Website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác. Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của DAICHI. Nhãn hiệu “DAICHI” cũng như tên các sản phẩm, dịch vụ và các logo thương hiệu DAICHI được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên Website là các nhãn hiệu đã hoặc sẽ đăng ký của công ty DAICHI.  

3. Giới hạn trách nhiệm của chúng tôi 

DAICHI có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. DAICHI không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website. 

4. Tính sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ 

Các sản phẩm và dịch vụ trên Website này có thể không sẵn có để mua ở khu vực hoặc địa phương của bạn. Việc tham chiếu đến các sản phẩm hoặc dịch vụ trên Website không ngụ ý hoặc bảo đảm những sản phẩm và dịch vụ này sẵn có bất kỳ lúc nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Bạn nên kiểm tra với các đại diện được DAICHI ủy quyền để kiểm tra sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể ở khu vực bạn sinh sống. 

5. Độ chính xác của thông tin. 

Các tài liệu xuất hiện trên website của chúng tôi có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy hoặc chụp ảnh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên website của mình đều chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. Chúng tôi có thể thay đổi các tài liệu trên website của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Nếu bạn chọn truy cập Trang web của chúng tôi, lượt truy cập của bạn và mọi tranh chấp về quyền riêng tư sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, giới hạn trách nhiệm pháp lý và phân xử tranh chấp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Thương mại Đại Chí
638 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM 
ĐT:  (028) 6292 4598 – 0904 454 090  –  Email: [email protected]