BỘ XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT DCI-03

1 0

Bộ xử lý nước  sinh hoạt DCI-03 giải pháp toàn diện cho nguồn nước sinh hoạt của gia đình * Nguồn nước: Nước giếng khoan,giếng khơi, nước máy, nước mưa.. * Chức năng lọc: Lọc sạch các chất nhiễm bẩn đặc tính lý hóa có hại trong nguồn nước cấp […]

Mã: DCC-03 Danh mục: