BỘ XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT AUTO DCA-02

Nguồn nước sinh hoạt của các hộ gia đình hiện nay có đảm bảo cho sức khỏe khi còn tồn dư lượng thuốc trừ sâu, phèn cặn, bùn lắng và các chất cặn bẩn lơ lửng trong nước?. Bộ xử lý nước sinh hoạt Auto DCA-02 sử dụng cột lọc Inox SUS […]

Mã: DCA-02 Danh mục: